hebrew2

יוני 26, 2018

אני יפית כרמל, מטפלת בדיקור סיני ומעסה הוליסטית, חיפשתי לשכור דירת מגורים לי ולילדה שלי, בתקציב שחשבתי שהוא גבוה מספיק, באזור דרום העיר. החיפוש בלוחות המודעות היה ארוך וקשה והגעתי לדירות שעל פי המידע שסופק יכולות היו להתאים אבל בינן לבין המידע לא היה קשר. פניתי לשני מתווכים, חברים וכבר משלושת ההצעות הראשונות שקבלתי מאלי אשל ידעתי שאני בדרך לדירה הבאה שלי ואכן כך היה. דמי התיווך ששילמתי היו בסך של 1000 ₪ (: